Потребителски ориентиран дизайн


12.10.2018 г.

Какво представлява потребителски ориентиран дизайн?

Ще попаднете на много дефиниции за потребителски ориентиран дизайн. Интерперетациите може да са по -семпли или да са по-подробни, но винаги главното действащо лице, към което се съотнасят всички въпроси и решения, остава потребителя

Потребителски ориентираният дизайн може да се разглежда като процес на разработка на даден продукт или услуга с високо ниво на ползваемост, който предварително е ясно с дефинирани бизнес цели и пречупен през призмата на потребителските нужди, възможности и предпочитания.

вижте още Участници в създаването на потребителски ориентиран дизайн

Кои са целите на потребителски ориентирания дизайн?

  • стойност - потребителят да може да постигне желания резултат с лекота
  • ефективност - измерва количеството постигнати резултати, съотнесен към броя евентуални грешки
  • интуитивност - част от елементите са вече заучени от употреба на решения в дадената сфера, други подлежат на интуитивен подход на употреба или изискват минимални усилия и време за разучаване
  • нагласа - отношението на потребителя към продукта, което се наблюдава от статистически данни и/или се извежда посредством разговор с клиента
  • ползваемост - да води действията на потребителя в посока постигане на заложените цели

Кои са предимствата на потребителски ориентирания дизайн за бизнеса?

Създаването на потребителски ориентиран дизайн е съвместен проект, реализиран чрез пряка комуникация между фирмата-поръчител, IT разработчик и графичен дизайнер. Вложените време, усилия и опит, както и ясно дефинираните цели, логично подредените технически задания и елегантно поднесения дизайн се изплащат многократно във времето, като:
  • водят до повишаване броя на реализираните сделки онлайн
  • добрата ползваемост насърчава потребителите да се върнат отново и да пазаруват от Вас
  • успешно постигнатия потребителски ориентиран подход към клиента вдъхва доверие и грижа
  • подобряват ефективността и продуктивността на Вашия екип
  • минимизират броя обаждания за отстраняване на грешки или поддръжкаДопълнителна информация:
Wikipedia: User-centered design

Източник: ProStudio Блог: Потребителски ориентиран дизайн