3 стъпки за поддържане на актуален email маркетинг списък


31.10.2018 г.

Защо е важно да поддържаме актуален email списък

За да може един списък от email-и да се превърне в силен маркетинг инструмент, трябва периодично да се преглежда за актуалност на даннните. Случва се някои бизнеси да променя координатите за контакт, поради промяна на домейн разширението (напр @бизнесиме-bg.com да са променили на бизнесиме.bg ), преструктуриране на каналите за комуникация и посочване на по-конкретни лица за контакт (напр от info@бизнесиме-bg.com да има нов адрес marketing@бизнесиме-bg.com) или пък да е закупен план за електронна поща, който да замести използваната до момента безплатан версия (напр бизнесиме@gmail.com да е придобил формат manager@бизнесиме.com)

Независимо кой инструмент сте избрали да оформяте и изпращате вашите информационни бюлетини или да взаимодействате с потенциални и настоящи клиенти чрез email кампании, движещата сила на email маркетинга си остава списъка с email-и.

Важно: Не пропускайте да се съобразите с изискванията на Закона за защита на личните данни и интерпретациата му по отношение на различни маркетингови подходи.


3 основни стъпки за поддържаме актуален email списък

1 Стъпка Брой vs Качество

Големият обем от email-и много често рискува да редуцира качеството на събраните контакти. За да избегнете този проблем, подходящо решение може да се окаже пренареждането/ прегрупирането по папки по интереси. По този начин ще можете да отсеете излишните адреси

2 Стъпка Промени в начина на изписване

При настъпили промени в начина на изписване на даден email или пълна промяна на координата за контакт, потърсете валидният формат и го заместете във вашия списък, за да могат бюлетините да достигат до адресатите. Когато използвате онлайн инструмент за управление на email кампании, можете да разучите по какъв начин такива промени се идентифицират в платформата. Така по-бързо ще разпознавате кои профили са претърпели промяна и имат нужда от актуализация.

3 Стъпка Поведение на получателите

Всеки професионален инструмент за email маркетинг предлага опцията да проследите поведението на получателите като например честотата на отваряне на мейли и посетени линкове. Това ви позволява да подходите по-аналитично към данните и да настроите вашата маркетингова фуния по-прецизно. Или с други думи - да създадете още по-сегментирани групи по интереси.

Вместо заключение

Поддържането на актуален email списък ще подобри не само процеса на доставяне на съобщението до крайния получател, а и ще възнагради усилията ви да изготвите по-персонализирани послания/ предложения и респективно ще намали броя на отписалите се участници