Къде търсите идеи за Вашия блог


17.12.2018 г.

Търсенето на вдъхновение и идеи за фирмения блог е интересен процес. Да, процес е верният термин, защото включва действия, които не се случват еднократно, а по-скоро се превръщат като част от работното ежедневие.

В опит да се зададе посока, в която да се насочат вложените услилия, време е да помислите над създаването на план. За да е по-реалистичен, а също така да изпитате собсвтените си възможности, започнете с дефинирането на седмичен график. След което се опитайте да попълните по същия начин оставащите седмици за текущия месец. Освен дни за публикуване на дадена статия, заделете си и дни за проучване на темата, независимо дали става дума за външни източници или разговор с колега от даден отдел.

Планът ще Ви помогне да изградите дисциплина и последователност по отношение на писане на блог статии. Ще Ви даде ясен поглед над темите, които владеете без проблем и тези, които имат нужда да бъдат доразвити, а също така и теми, които още не са намерили своето място във фирмения блог.

Къде търсите идеи за Вашия блог?

 • статистика на сайта - прегледайте кои статии са предизвикали най-голям интерес и продължете да разгръщате съответната тематика, защото най-ероятно тя съвпада с Вашата дейност/ продукти/ услуги

 • успешни статии- помислете над следната идея - може ли тяхното съдържание да бъде вдъхновение за по-тясно специализирани "под"статии?

 • бюлетин - прегледайте статистиката на изпращаните информационни бюлетини

 • служебна кореспонденция - кои са най-често обсъжданите теми с насъоящи и потенциални клиенти? кои от тях са общовалидни и могат да се опишат като статии в сайта

 • нови продукти - това означава ново поле за изява с разяснителну публикации за техните предимства и/или приложение

 • партньорски продукти - разнообразяването на продуктовата гама е повод за запознаване на настоящата аудитория с новите възможности, от които могат да се възползват

 • екип за поддържане на блога - в началото, може би заради известна доза недоверие, сте дедикирали само 1 човек за писането на статии. Значително по-продуктивно е, ако повече хора допринасят като идеи и стил на изказ. В случай, че не желаете екипа да се отдалечава от основната работна дейност, доверете се на фирма- подизпълнител

Други източници на вдъхновение

 • информационни бюлетини, за които сте се абонирали
 • блог статии на фирми, които са ангажирани в същия отрасъл
 • нови тенденции при блогърите - напр. успешна комбинация на текст с видео урок
 • участие в семинари и уебинари