Резервационен модул за настаняване

Темпът на развитие на технологиите, които са поставили за цел да обслужват обектите за настаняване, е значително по-висок отколкото нагласата на самите хотелиери да имплементират технологичните решения в работното ежедневие. Управителите на хотели са изправени пред предизвикателството да се запознаят и да подберат най-подходящото като функционалности и като цена решение, като същевременно поставят интересите на онлайн потребителя, който с правилната дигитална стратегия ще превърбат в гост на хотела.

Добавянето на онлайн резервационен модул към сайта на хотели ще допринесе положително към следните съществени области:

Онлайн присъствие


Резервационен процес


Потребителско преживяване
полезни статии от Travel B2B Блог:
Допълнителна информация: